امین صیادیباسلام وسپاس بچه ما25هفته بدنیاامده گرسنگی و تشنگی نمیگه غذاباید به زورداد و گرنه هیچی بیقراره بیشتروقتها الان2.5سالشه وزنش8.5کیلو دکترتغذیه هم انواع شربتهاروداده گرسنه میشه ولی میلی به خوردن نداره فقط غذاهایی ابکی رودوست داره که نیازبه جوییدن نداشته باشه وزن هنگام تولد800گرم بودممنون میشم راهنمایی کنییداین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی