محمودسلام آقای دکتر خانم من 20 هفته بارداره دیروز برای آزمایش غربالگری رفتم دکتر گفته پای چپ نوزاد چنبری داره احتمال این هست که اشتباه کرده باشه و اگه درست باشه بعد تولد نوزاد باید چکار کرد خوب شدنی هستاین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی