یسنا توسلیبا سلام،برای درمان کودک سی پی با سلول های بنیادی راهنمایی فرمایید که از کجا شروع کنیم و به کجا مراجعه نمابیم؟ با تشکراین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی