اکبریبا سلام
برای بیماران مبتلا به سندرم کوکاین که قدرت بلعیدن و جویدن وجود ندارد و فقط فرنی رقیق و سرلاک رقیق به سختی به بیمار داده می شود و حتی قدرت خوردن آب را ندارد و فقط به صورت قطره قطره داده می شود، با توجه به رشد کودک و ضعف جسمانی چه کمکی می توانیم بکنیم؟
لازم به ذکر است که علی رغم گذشت 2 سال هنوز قدرت نشستن و گردن گرفتن و گرفتن اشیا و کنترل دست و پا وجود ندارد و اکثر اوقات در حالت خوابیده قرار دارد.
ممنون از توجه شما
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران