ابوالفضل سلیمیانسلام من انگشتان دست چپم شماره 2 و3و4 دچار شکستگی شده است و در بیمارستان حضرت فاطمه یوسف آباد دکتر لطیفی پیوند و ترمیم اعصاب و تاندون انجام شده است
می خواستم بدونم شما برای عصر هم وقت کاردرمانی برای انگشتان دست دارید.
تایم عصر از چه ساعتی شروع می شود تا چه ساعتی خاتمه میابد. با تشکر.
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی