امیر سلام. من 22 سالمه ولی تو گفتار دچار مشکل میشم..لحن صدام ثابت نیس و خیلی وقتا دچار لکنت میشم .حروف رو بد تلفظ میکنم ..با مراجعه ب گفتار درمانی مشکل میتونه حل شه؟؟
اصفهان
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد