امیر سلام. من 22 سالمه ولی تو گفتار دچار مشکل میشم..لحن صدام ثابت نیس و خیلی وقتا دچار لکنت میشم .حروف رو بد تلفظ میکنم ..با مراجعه ب گفتار درمانی مشکل میتونه حل شه؟؟
اصفهان
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران