عليبا سلام
پسري دارم چهار سال و هفت ماهه در مهد و پيش دبستاني امسال ثبت نام كرديم بعد از ٥٠ روز از نگهداري ان خوداري كردن و ب ما گفتن پسر شما نياز ب اموزشهاي تخصصي داره و ما فقط ميتوانيم اموزشهاي عمومي بدهيم چون فرزند شما حرف نميزند همكلاسيهاش را يا هل ميدهد يا ميزند سر كلاس نمينشيد و قدم ميزند و صدا هاي از خود ميدهد كه نظم كلاس را بهم ميزند قبل از ان هم ب دكتري مراجعه كرديم و حرف از پيش فعالي شديد گفتن و داروهاي برايش تجويز كرد كه ساعتها ي خواب او بيشتر شده با اين وجود دكتر ب ما گفت همراه با مصرف داره بايد ب مراكز گفتار درماني مراجعه بشود و سير و سلوك او تعديل بشود در غير اين صورت در سنين بالا دردسر ساز ميشود لذا از شما درخواست ميكنم راه حلي بفرمايد
با تشكر
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی