جنین با تشخیص سونوگرافی مبتلا به آرتروگریپوزیس میباشد.آیا تا به دنیا آمدن کودک خطری مادر را تهدید میکند یا خیر؟
آیا درمانی در دوران بارداری وجود دارد یا خیر؟
خیر تاکنون گزارشی مبنی بر خطرات جنین مبتلا به آرتروگریپوزیس برای مادر گزارش نشده است

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران