با سلام و احترام
دختر من 15 ماه است و 2 ماه قبل دچار شکستگی آرنج دست راست شد. هم اکنون مراحل درمان تکمیل شده است ولی آرنج آن دچار خشکی شده است .
پزشک برای ایشان 10 جلسه فیزیوتراپی نوشته است. آیا امکان انجام فیزیوتراپی در آن مرکز وجود دارد.
با سلام بله یکی از فیلدهای اصلی کار کلینیک توانبخشی ایران فیزیوتراپی محدودیت های حرکتی پس از شکستگی در مفاصل است خصوصاً در کودکان این موضوع در کلینیک بسیار بسیار اهمیت دارد و انجام می گردد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران