اسداله امیدوارسلام
کودکی هفت ساله داریم که مشکل شلی عضلات و عدم تمرکز بر اعضای بدن رو داره.طی این هفت سال به صورت مداوم کار درمانی میرفته ولی متاسفانه تا کنون هیچ پیشرفتی نداشته و خیلی نگرانیم که خدایی نکرده هیچ وقت نتونه راه بره.آیا راهکاری برای بهبود وضعیت حرکتی این کودک هستش؟
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد