بیتا کبیریبیتا چهارونیم ساله مبتلا به cp واختلال حرکتی و بینایی است. به نظر شما درمان با سلول های بنیادی در مرکز xcell آلمان موثراست؟ در صورت مثبت بودن جواب چگونه اقدام کنیم؟
با تشکر
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران