اميدسلام،من ٢٧ سال سن دارم و سي پي دارم،ميخواستم بدونم آيا سي پي به نسل بعدي سرايت ميكند يعني من كه سي پي دارم فرزند من سي پي خواهد داشت ياحتي يك نوع بيماري ديگر خواهد داشت؟سي پي بر ژن و يا كروموزوم من تأثير دارد؟
متشكرم
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران