یحییسلام. پسرم 7ساله. در 2 سالگی بخاطر عفونت ریه و نرسیدن اکسیژن به مغز و همچنین بروز خطا در CPR دچار آسیب شدید مغزی یا همون CP شد. برای بهبود شرایط قطع امید کردن. ولی از کلینیک شما تقاضا دارم اگه راه حلی هست کمکمون بفرمائید.یا حداقل اینکه آیا مراکزی هست که روزانه نگهداری و پرستاری کنند. تشکراین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران