یحییسلام. پسرم 7ساله. در 2 سالگی بخاطر عفونت ریه و نرسیدن اکسیژن به مغز و همچنین بروز خطا در CPR دچار آسیب شدید مغزی یا همون CP شد. برای بهبود شرایط قطع امید کردن. ولی از کلینیک شما تقاضا دارم اگه راه حلی هست کمکمون بفرمائید.یا حداقل اینکه آیا مراکزی هست که روزانه نگهداری و پرستاری کنند. تشکربا سلام مرکز توانبخشی ایران جهت درمان های کلینیکی و ۴۵ دقیقه ای بیماری های مغز و اعصاب می باشد و به صورت مراجعه موقت است
جهت نگهداری می توانید به مراکز روزانه که تحت پوشش بهزیستی هستند مراجعه کنید و لیست این مراکز را از بهزیستی استان تهران واقع در پیچ شمران تهیه بفرمایید

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی