امیرحسینبا سلام خدمت همه شما بزرگوارن و با تشکر از زحمات شما.
کودک 10 ساله فلج مغزی cp که توانایی ایستادن، نشستن، راه رفتن و صحبت کردن ندارد و فقط بصورت خوابیده حرکت دست و پا را انجام میدهد و غلت زدن را می تواند انجام دهد. ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید جهت بهبود وضعیت جسمانی و حرکتی .
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد