شمسسلام ، وقتتون بخیر
میخواستم ازتون بپرسم برای سنجش هوش یک بچه 6 ساله که عقب مانده ذهنی هم هست چه آزمونی مناسبه؟ ازمون اسلوسن مناسب هست یا نه ؟ و نحوه نمره گذاری ازمون اسلوسن به چه صورت است؟
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد