علی روحیلچه من پسره الان نه ماهشه نمیشینه گردنشو همش به عقب میبره نمیایسته چشمش انحراف داره دکتر مغز و اعصاب میگه تشنج کرده از سنش عقب تره کمکم میکنید چی میسه بچم راه میره میتونه کارهاشو انجام بده البته دکترش میگه یه قسمت مغزش تکامل نیافته
چکار کنم فعلا کاردرمانی میکنم میگه فقط باید کاردرمانی کنی و شربت تشنج داده بچه ام خوب میشه ممنون
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران