مظلوممن برادر چهارساله ای دارم که مبتلا به فلج مغزی و نابینا است. او را چندین ماه هم به فیزیوتراپی بردیم ولی چون هیچ راهی برای ارتباط با او وجود ندارد و در واقع نه می بیند و نه می فهمد هیچ پیشرفتی نکرد. آیا در مرکز شما راهی برای کمک به بهبود چنین کودکانی وجود دارد؟ در ضمن از ابتدای تولد دارو ضد تشنج مصرف می کند و با این وجود تشنج او کنترل نشده است.این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد,,,,,