مظلوممن برادر چهارساله ای دارم که مبتلا به فلج مغزی و نابینا است. او را چندین ماه هم به فیزیوتراپی بردیم ولی چون هیچ راهی برای ارتباط با او وجود ندارد و در واقع نه می بیند و نه می فهمد هیچ پیشرفتی نکرد. آیا در مرکز شما راهی برای کمک به بهبود چنین کودکانی وجود دارد؟ در ضمن از ابتدای تولد دارو ضد تشنج مصرف می کند و با این وجود تشنج او کنترل نشده است.این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد,,,,,

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8