شمسسلام ، وقتتون بخیر
من چطور میتونم به ارمون اسلوسن و نحوه نمره گذاریش دسترسی داشته باشم ؟
ممنونم
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد