حسین پوربا سلام و خسته نباشید .در فامیل کودکی دو سال و چهارماهه دختر داریم که بر اثر اینکه زودتر به دنیا امد و متاسفانه اکسیژنش را زود قطع کرده بودن دچار تشنج شده و خونریزی مغزی پیدا کرد در بخش حرکتی مغزش.الان نمیتواند راه برود وموقع نگه داشتنش نوک پا روی زمین میگذارد و فقط میتواند بصورت چهاردست و پا انهم نه حالت عادی و بصورت مدل قورباغه ای و با جهش حرکت میکند.دست راستش هم دچار اسپاسم و گرفتگیست .دکترها انجام ماساژ در خانه و صبر را پیشنهاد کرده اند.میخواستم از شما بپرسم ایا واقعا کاردرمانی به معنای فقط ماساژ است؟کودک در شهرستان فیروزاباد استان فارس است.این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد