سامیاربا سلام احساس میکنم پسرم ضریب هوشی پایینی دارد .
ممنون میشوم اگر جهت تست راهنمایی کنید .
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد