الهام صالحی فردسلام.پدرمن 2سال پیش سکته مغزی کردن ودست وپای راستشون ضعیف شده وتکلمشون هم لکنت دارن.60جلسه فیزیوتراپی انجام دادن.72سال هم سن دارن.ایا کاردرمانی براشون میتونه مفیدباشه؟این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران