دهقانآیا تزریق بوتاکس روی افراد بزرگسال مبتلا به فلج مغزی نیز موثر است؟