محمد سلیمانیبا سلام:یه پسر چهار ساله دارم که موقع حرف زدن دچار لکنت شده:مضافا اینکه ما اصلتن اذری هستیم ولی تو اطراف تهران زندگی میکنیم پسر من تا تابستون سال گذشته کاملا خوب حرف میزدولی رفتیم شهرستان و برگشتیم که فکر کنم از سک ترسیده بود بوجود اومده است

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران