مهربانمن الان 23 سال دارم . زمانی که به دنیا اومدم شکاف کام داشتم . همون موقع عمل شد اما بعد از مدتی گوشم شروع به عفونت کرد و در سن 19 سالگی عمل گوش انجام دادم . عمل گوش بنا به تشخیص پزشکم یک بار دیگر هم تکرار شد .
الان احساس میکنم نسبت به اطرافیانم صدای من گرفته تر به نظر میاد یا اینکه وقتی صدای ضبط شده خودم را با صدای ضبط شده دیگری مقایسه می کنم ، صدای من واضح نیست . نگران شدم و خواستم با شما مشورت کنم . آیا واقعا مشکلی هست و اینکه این مشکل با گفتار درمانی قابل حل هست یا خیر .