ریحانهسلام خواهر زاده ی من ۱۸ ماهه است وسایل را نیتواند با دست بگیرد و پرت کن با رورواک به راحتی راه رفته و حتی می دود برای نشستن باید تکیه گاه داشته باشد و به تنهایی روی زمین نمینشیند توان غلت زدن هم دارد پزشک بیماری فلج مغزی تشخیص داده است میخواستم بدانم این بیماری با این علائم تا چه حد قابل درمان است.ممنون