عبادنژادباسلام فرزند دختر 4 ساله دارم که وارد 5 سالگی شده و مشکل فلج مغزی دارد ایشان از نظر ذهنی خوب هستند ولی توانایی حفظ تعادل نشستن چهار دست و پا رفتن و راه رفتن ندارد لطفا برای درمان ایشان راهنمایید فرمایید

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران