زهراکودک من 2 سال دارد ،4 دست و پا راه نمی رود ،در 7 ماهگی توانست گردن خود را بگیرد ،می نشیند ، تا حدودی حرف می زند مثل ادای این چیه ؟حدود یک ماه است با باسن خود را روی زمین می کشد ، نمی تواند بلند شود و لی اگر بلندش کنید به میز دست گرفته و راه می رود ، بع تنهایی تعادل ایستادن ندارد ،و به تازگی حود 30 ثانیه می ایستد ولی می تواند به جایی تکیه کند و بایستد بسیار باهوش است از لحاظ متخصص غدد مشکلی ندارد "تنها کمی کم خونی "و در فامیل شوهرم 2 از بچه های خواهر شوهرم حدود سه سالگی راه افتاده اند .من با شوهرم نسبت فامیلی نزدیکی ندارم می تواند ارثی باش بسیار نگرانم لطفا من را راهنمایی کنید هنوز با متخصص مغز و اعصاب مشورت نکرده ام آیا نیاز است با تشکر .