توکلیسلام
خواهری دارم 32 دارد . دکتر مغز و اعصاب برده ایم گفته است مغزش مشکی ندارد اما کارهایش را انجام نمی دهد مثلا صبح که از خواب بیدار می شود باید به او بگوییم که برو دست و صورتت را بشوی تا برود و بشوید. یا خودش مسواک نمی زند باید به او بگوییم برو مسواک بزن تا برود و مسواک بزند.
علاقه به هیچ کاری ندارد.
دلم می خواهد به او کمک کنم اما نمیدانم چطور می شود به چنین فردی کمک کرد.
با سلام
برخی مراکز حرفه آموزی جهت این افراد در شهرهایی بزرگ وجود دارد که تحت نظارت بهزیستی میباشد در این مراکز مهارتهاي روزمره زندگی در قالب فعالترین مختلف نظیر گحصیر بافی سفال و... آموزش داده میشود
فرهنگ محمدخانی کارشناس کاردرمانی د

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران