ساسانیانآیاداروی سابریل میتونه کمک کننده اسپاسم وتشنج درپسرم باشه،البته الان حدود10روزپسر1ماهه من مصرف میکنه ولی بازم درطول روزاسپاسم میگیره،واینکه میگن اسپاسم درشیرخواران منجربه فوت میشه درسته؟؟؟من خیلی نگرانم لطفاکمک کنیدداروی سابریل فقط کنترل کننده تشنج است و ارتباطی با اسپاسم ندارد و این موضوع که اسپاسم در شیرخوارگان موجب مرگ میشود نادرست است
در صورت کنترل تشنج و تجویز پزشک کاردرمانی در جهت مهار اسپاسم موثر است
فرهنگ محمدخانی کارشناس کاردرمانی