سعیدهبرای افراد بزرگ سال هم می توان از این مراکز استفاده کرد (دختر24 ساله)با سلام خدمات این مرکز در برخی آیتم ها نظیر مشکلات ارتوپدی دست برای بزرگسالان فعال است