ysnaسلام خداقوت
دختری دارم دونیم ساله در 15 ماهگی شروع به راه رفتن کرد اما از 9ماهگی میتوانست روی پاهای خود بایستد.درحال حاضر در هنگام دویدن کمیپاهاش بهم میپیچد .پروفسور ارتوپد رضوانی در بیمارستان مهر مشهد اظهار داشتند که کف پاهاش کمی صاف می باشد اصلا به چشم نمیاید وکفی طبی پیشنهاد دادند در ظاهر پاها از زانو به پایین خیلی کم پرانتزی خصوصا پای راست.واز بچگی عادت داشت درهنگام نشتن رو باسن می نشست اصلاحش را نمی دانم مثل قورباغه ای که الان خیلی مواقع یادآوری می کنم چارزانو بنشین .آیا این نوع نشتن می تواند موجب این مشکل باشد .وآیا با کفی اصلاح می گرددواگر در مشهد کسی را میشناسید معرفی نمایید. با تشکر
با سلام نزدیک بودن زانوها به یکدیگر میتواند به دلایل مختلفی از جمله عوامل ژنتیکی ایجاد شودکاه یکی از درمانهای پیشگیرنده اصلاح ساختار نشستن میباشد نشستن دبلیو یا همان قورباغه ای میتواند باعث تشدید این حالت گردد در ضمن کفی های طبی و در موارد شدید تر کفش های طبی با زوایای خاص لحاظ شده در زیره کفش که توسط کاردرمانگر تجویز میشوند میتواند از تشدید
این دفورمیتیی جلوگیری نماید و تا حدودی اصلاح کننده باشد
فرهنگ محمدخانی کارشناس کاردرمانی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران