باقرزادهآیا روشهای کاردرمانی می تواند برای فرد سالخورده با سن 80 سال که به دلیل مشکلات ستون فقرات، زانو و درفتگی ماذرزادی لگن که در حال حاضر نمیتواند حرکت کند, موثر باشد؟ بله بسته به شرایط بیمار موثر است اما روند معالجه کند میباشد
فرهنگ محمدخانی کارشناس کاردرمانی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران