محسن همسرمن دو هفته است که به بیماری گیلن باره مبتلا شده .الان دو پایش کاملا بی حس هستند.چه حرکاتی برای پاهای او مناسب هستند؟با سلام همانطور که میدانید پیش آگهی بهبودي در بیماری گیلن باره معمولا خوب است اما تمرینات توانبخشی در اندام تحتانی و در صورت لزوم اندام فوقاني میبایست طبق برنامه انجام گردد
مستحضر باشید که محور تمرینات تقویت عضلات و افزایش ثبات مفاصل است که نحوه انجام آن توسط درمانگر و بصورت حضوری میبایست ارائه گردد
فرهنگ محمدخانی کارشناس کاردرمانی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران