پیمان لاویپسرم دو و نیم ساله است خوب نمی تونه صحبت کنه به خاطر اون عصبی میشه در همه کارهاشبا سلام از کلاسهایی گفتاردرمانی بهره ببرید در ضمن حتما مد نظر داشته باشید این وضعیت به زبان اشاره منجر نشود

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران