مهساسلام.خسته نباشید
برادر سندروم داونی دارم ک در پایه ی اول دبستان در مدرسه ی عادی تحصیل میکند بسیار خلاق و دارای تخیل قوی است از خودش داستان میسازد ,با کلمه های مختلف جمله میسازد ,تعدادی شعر و سوره نیز حفظ است اما گاهی اوقات در کلاس ریاضی توجه و تمرکز کافی ندارد و حواسش پرت میشود.برای حل مشکل او چه باید بکنیم؟باتشکر
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران