سیدطاهریبا سلام . پسر هشت ماهه من با آنومالی دست راست متولد شده است. ساعد راست کوتاهتر از چپ و اندازه دست بسیار کوچک با استخوانهای کم و انگشتهای ناهنجار میباشد. متاسفانه دکترها گفته اند فعلا درمانی برای وی وجود ندارد. می خواستم بدانم آیا با فیزیوتراپی یا نرمش میتوان کمکی کرد. البته دست حرکت دارد مثلا میتواند اسباب بازی ها با کمک دست چپ نگه داره یا هل بده ولی بخاطر انگشتهای یک بندی امکان گرفتن ندارد.آ یا با کاردرمانی امکان رشد ساعد وجود دارد. میتوان کمک دیگری به پسر من کرد. با تشکر فراواناین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی