فاطمهسلام
دخترم یازده سالشه.در15ماهگی دراثرسانحه تصادف دچارضربه مغزی شد.درطی این مدت مدام کاردرمانی وگفتاردرمانی میشه.ولی متاسفانه هنوزقدرت راه رفتن وحرف زدن نداره وبطورکلی حتی یک کلمه هم حرف نمیزنه.راه رفتن هم فقطباکمک. اونم بایدزیربغل شوبگیریم تاقدم برداره.لطفا راهنمایی کنیدچکارکنم برای درمانش.ممنون
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی