مژگانسلام خسته نباشیدپسری دارم 8سالشه ازبچگی زبانش میگرفت یک دوره گفتاردرمانی هم بردمش ولی دکترش گفت نیازی نیست بره مدرسه خودبه خودخوب میشه ولی هنوز درست صحبت نمیکنه مخصوصاتوجمع بامعلماش هم صحبت کردم ولی هیچ مشکلی نمیبینن تو صحبت کردنش ولی ما اطرافیانش خیلی واضح میبینیم که زبانش میگیرد لطفاراهنماییم کنید آیانیازی هست یک دوره دیگرگفتاردرمانی باتشکراین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی