مهدیبا عرض سلام و خسته نباشید. در مورد گرفتگی و لکنت زبان سوال داشتم به این صورت که در بعضی موقعیت ها زبانم میگیره و نمیتونم به راحتی حرف بزنم کلمات ناقص یا جا به جا میگم.خواستم ببینم دلیلش چیه ؟ چون همیشگی نیس .درمانش چیه؟؟! چه طور میشه بیان رو تقویت کرد
ممنون .
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد