نغمه قائدی سلام من یه خواهر زاده دارم الان حدود 2 ماه و نیم هستش 2 هفته پیش خواب بود یهو پرید و انگار که نمی تونست نفس بکشه و حالت تشنج داشت که ما سریع بیمارستان بردیم و 8 روز بستری شد و اخل بیمارستان هم چند بار تشنج کرد ، آزمایش هایی که ازش گرفتن گفتن عفونت روده یا همون پنومونی داره تو خنوش عفونت بود بعد از آزمایش های روده و اندوسکپی گفتن لوزالمعده اش کامل نشده و ورم معده شدید هم داره تشخیص یکی از دکترا بیمارس sma بود چون هنوز ضعف تو عضلات گردن سر داره و خیلی وقتا لرزشای شدید داره پیش هر دکتری میبریم یه حرفی میزنن واقعا درمونده شدیم شما می تونین لطفا کمکمون کنید یک دکتر خوب بهمون معرفی کنید لطفا؟این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران