نازنینسلام خسته نباشید دختری دارم 6سالشه بیماریش فلج مغزی هست ازناحیه پای راست درانتهای ران پا بصورت هفتی اندازه 6سانت ازاستخوان رانش کوتاه هست الان مدت یک هفته هست فهمیدم ازناحیه همان پا استخوان رانش از لگنش جداشده زیاد بیتابی میکنه دکتر متخصص بردمش گفت نمیشه گچ گرفت حتمن باید عمل بشه که پاش برگرده داخل لگنش دخترمن خیلی ضعیف ولاغر هست میترسم عملش کنم ازشما کارشناس محترم تقاضا دارم مرا راهنمایی کنید ببینم راه درمان دیگری ندارد ممنونم از برنامه خوبتوناین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران