این بیماری یک بیماری مزمن است که در سراسر بدن ایجاد درد می کند 90 درصد مبتلایان به این بیماری زن هستند در حال حاضر هیچ گونه روش تشخیصی دقیقی از جمله آزمایش خون و یا رادیولوژی برای این بیماری ارائه نشده است و از این نظر که علائم مشابهی با بسیاری از بیماری های اسکلتی دارد پزشکان در تشخیص افتراقی آن با مشکلات زیادی مواجه هستند،

منتشرشده در مقالات

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8