چهارشنبه, 29 مهر 1394 15:53

راه های مهار خشم در کودکان

خشم یکی از احساسات مشترک بین انسانهاست و به شکل های متفاوتی بروز می کند. خشم می تواند بسیار شدید یا در حد یک رنجش باشد.

منتشرشده در مقالات