چهارشنبه, 29 مهر 1394 15:44

سندروم ام پی اس

این بیماری یکی از بیماری های متابولیکی است که در اثر فقدان یا کمبود آنزیم لیزوزومی است که مسئول تجزیه زنجیره ی بلند اسید آمینه ی گلیکوزامین می باشد.

منتشرشده در مقالات