چهارشنبه, 29 مهر 1394 15:50

سندرم روبین اشتاین طیبی

این سندرم یک آنومالی چندگانه مادرزادی است که بیماران مبتلا به دلیل مشکلات ذهنی و جسمی مختلف می توانند از جمله افراد مراجعه کننده به بخش کار درمانی باشند و به همین دلیل دانستن علایم کلینیکی آن می تواند در برنامه ریزی صحیح درمانی این بیماران مؤثر باشد.

منتشرشده در مقالات