مقالات

مقالات (51)

 يافته هاي محقق ايراني نشان داد كه رژيم هاي غذايي فاقد اسيد هاي چرب امگا 3 كه در غذاهايي مانن ماهي هاي رودخانه اي ، تخم مرغ و دام هاي علف خوار وجود دارد ، تاثير منفي بر نسل آينده به ويژه نوجوانان دارد.

 پژوهشگران آمريكايي قاشق هاي هوشمندي ساخته اند كه غذا خوردن را براي افراد مبتلا به پاركينسون آسان مي كند به گزارش مهر ، شركت life labs كه مقر آن در سان فرانسيسكو است

سه شنبه, 24 دی 1392 14:42

سندرم آسپرگر2

سندرم آسپرگر

این نشانگان ، در طیف اختلالات شبه در خود ماندگی (Autism) قرار می گیرد ،‌و مبتلایان به آن ، معمولاً بیمارانی با توانائیهای فراتر از بیماران درخود ماندگی هستند. میزان ابتلای جنس مذکر ،  بیشتر و با نسبت v به 1 می باشد.

صفحه5 از7

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8