مقالات

مقالات (51)

سه شنبه, 17 دی 1392 15:09

خواب مورد نیاز کودکان

 
       
  سن كودك در روز  در شب
  1هفتگي 08:00 08:30
  4هفتگي 06:45 08:45
  3ماهگي 05:00 10:00
  6ماهگي 04:00 10:00
  9ماهگي 02:45 11:15
  يكسالگي 02:30 11:30
  2سالگي 01:15 11:15
  3سالگي 01:00 11:00
  4سالگي - 11:30
  5سالگي - 11:00
  6سالگي - 10:45
  7سالگي - 10:30
  8سالگي - 10:15
  9سالگي - 10:00
  10سالگي - 09:45
  11سالگي - 09:30
  12سالگي - 09:15

 

13سالگي - 09:15
  14سالگي - 09:00
  15سالگي - 08:45

 

 

16سالگي -

08:30

 

 مغز انسان دنیایی ناشناخته است که هر چقدر نور چراغ علوم زاویه ای از آنرا روشن می کند ابهت و عظمت آن و نیز نقاط ناشناخته آن بیشتر مکشوف می گردد.

دوشنبه, 16 دی 1392 16:52

خطر سی تی اسکن برای کودکان

 

تحقيقات اخير 7 موسسه تحقيقاتي و مراقبتي بهداشتي در آمريكا نشان مي دهد كه تابش حاصل از دستگاههاي سي تي اسكن براي كودكان سرطان زاست .

صفحه6 از7

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8