مقالات

مقالات (51)

توانبخشی عبارتست از اقداماتی هدفمند در جهت توانمند سازی افراد ناتوان جهت دستیابی به حداکثر توانایی های خود به منظور رسیدن به استقلال شخصی و وابستگی کمتر به اطرافیان.

معیارهای بیش فعالی برای اختلال بیش فعالی نشان می دهد که DSM5 روی 2 چیز تأکید دارد:

حضور نقص های مرتبط با بیش فعالی تا قبل از 12 سالگی (در DSM4، معیار سنی 7 سال بود) و حضور این اختلال در حداقل 2 محیط یا سیتینگ مختلف (معیار ج).

امروزه واقعيت مجازي با استفاده از رايانه‌ها، برنامه‌هاي حركتي، بازي‌هاي ويديويي فعال و در نهايت ايجاد محيط مجازي تاثير چشمگيري در توانبخشي، فيزيوتراپي و كاردرماني بيماران دچار آسيب‌هاي مغزي و نخاعي داشته است.

صفحه2 از7

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8