کودکم را که مشکل حرکتی دارد در مدرسه عادی ثبت نام کنم یا مدرسه توان خواهان ؟

این سوالی است که ذهن بسیاری از خانواده های کودکان مثلا فلج مغزی را درگیر میکند در واقع پاسخ به این سوال را باید با شرایط مراقبت از کودک و توانایی های ذهنی کودک ارزیابی کرد کودکی که دچار مشکل جسمی میباشد در مدارس توانخواهان یا مدارس جسمی حرکتی سرویسهای ویژه ای را دریافت میکند از جمله سیستم ایاب و ذهاب نسبتا ارزان به مدرسه ، مرافب های در مدرسه نظیر پرستار ویژه بیماربر همچنین تجهیزات ویژه افراد کم توان مانند صندلی میز و نیمکت کودکان کم توان و...

اما از طرفی برخی کارشناسان معتقدند که کودکان کم توان در مدارس عادی رشد بیشتری از نظر آموزشی خواهند داشت و کودکان کم توان نظیر فلج مغزی با الهام از کودکان سالم از تکاپوی حرکتی بالاتری برخوردار میشوند 

کودکان فلج مغزی و کم توان در هر سنی حتی در سنین مدرسه نیاز به اقدامات بی وقفه کاردرمانی و گفتاردرمانی دارند جهت تمایل به بهره گیری از این خدمات با ما همراه شوید 66596151

با تمام این تفاصیل باید در نظر داشت که ثبت نام کودک کم توان حرکتی در مدرسه عادی بار سنگینی را بر دوش والدین ایجاد میکند که در صورت پذیرش این موضوع از جانب پدر و مادر شاید گزینه عاقلانه تری به نظر برسد مشروط به اینکه کودک کم توان ذهنی از شرایط ذهنی کاملا نرمال بهره مند باشد.

تعريف نظام تلفیقی کودکان کم توان حرکتی در مدارس عادی:

آموزش فراگير به عنوان فرآيندي تعريف مي شود ك در آن دانش آموزان از هر سن و جنس با هر توانايي و محدوديتي كه دارند

بدون توجه به زبان, پيشينه اجتماعي شدن, مذهب و يا بيماريهاي خاص مانند: بیماری فلج مغزی, در مدارس عادی پذيرفته مي شوند. يعني براساس اين برنامه جامعه‌اي آزاد از نظر آموزشي در مدارس تشكيل مي شود.

در آموزش تلفيقي دانش آموز کم توان حرکتی در مدارس عادي با همكاري معلمهاي رابط كه از سوي كارشناسان آموزش و پرورش استثنايي تعيين مي شوند, به تحصيل  مي پردازند.

دانش آموزي كه براي آموزش تلفيقي در نظر گرفته مي شود, دانش آموزي است كه داراي محدوديتهاي جسماني  است اما درجه معلوليت او در حد تخفيف است, بنابراين با استفاده از وسايل كمك آموزشي و توانبخشي و معلم رابط قادر است در مدارس عادي به تحصيل بپردازد.

مزاياي آموزش در مدارس عادی براي کودکان کم توان حرکتی:

براساس پژوهشهاي به عمل آمده مراكز آموزش استثنايي نمي توانند پاسخگوي تمام نيازهاي تحصيلي و احتماعي افراد باشند, در حاليكه در نظام آموزش تلفيقي اين مشكلات كمتر به چشم مي‌خورد و به عبارتي, فرد استثنايي خود را عضوي از جامعه تلقي كرده ضمن تقويت عزت نفس, باورهاي فردي و درك تعاملات اجتماعي, حتي در پي رقابت نيز برمي آيد. در بسياري از كشورها آموزش و پرورش به اين سمت سوق داده مي شود كه تا حد امكان دانش آموزان داراي مشكلات خاص در مدارس عادي مانند ديگر دانش آموزان بدون مشكل به تحصيل بپردازند زيرا در آن صورت هم از امكانات عمومي و آموزش و پرورش عادي بهره مند مي شوند و هم تحت تأثير برچسب استثنايي بودن و متفاوت بودن قرار نمي گيرند. يكي از فوايد آموزش فراگير ايجاد فرصت براي كودكان داراي نيازهاي ويژه است كه با بچه‌هاي همسال خود آموزش ببيند كه ضمن آن الگوهاي رفتاري آنان از طريق همسالان بهبود مي يابد. دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه در رشد روابط بين فردي با همسالان عادي خود توانايي به دست آورده و مي توانند از حضور دانش آموزان عادي به عنوان الگوهاي مناسب رفتاري استفاده كنند.

آموزش فراگيري محيطي محرك براي رشد و يادگيري كودكان داراي نيازهاي ويژه فراهم مي كند. اين كودكان در كنار همسالان خود تأييدان فردي فراواني دريافت مي كنند كه اين تأييدها به افزايش عزت نفس و تقويت حس مثبت آنها مي انجامد. در اين بين فرصتي براي رشد دوستي‌ها و روابط ميان فردي شكل مي گيرد كه باعث مي شود كودك داراي نيازهاي ويژه, خود را عضوي از جامعه تلقي كرده و احساس كند كه جامعه همانند خانواده‌اي مي باشد كه او عضوي از آن است. نتايج نشان مي‌دهند كه دانش‌آموزان با مشكلات حسي حركتي در مدارس تلقيقي از ميزان پذيرش بالاتري توسط همكلاسي‌ها برخوردارند. در برنامه‌هاي فراگيرسازي, كودكان داراي نيازهاي ويژه مهارتهايي را مي آموزند كه به آنها كمك مي كند كه در زندگي مستقل و موفق باشند. ضمن اينكه كودك داراي نايزهاي ويژه زندگي مستقل را مي آموزد, دوستان همسال او راههايي را براي كمك به او مي يابند.

يكي از عوامل عمده در عدم پيشرفت تحصيلي, عوامل عاطفي (نقص و پذيرفته نشدن) مي باشد. از اين رو, كودكان کم توان حرکتی بيشتر در معرض خطر بيشتر افت تحصيلي مي باشند. بنابراين, اين كودكان با حضور در شرايط آموزش فراگير و مدارس عادی امكان بيشتري براي پذيرش و عادي بودن معلوليت خود داشته و پذيرش متقابل ميان افراد عادي و استثنايي به وجود مي آيد.

معايب ثبت نام کودک کم توان حرکتی در مدارس عادی:

با نگاهي به برنامه‌هاي فراگيرسازي در كنار فوايد اين برنامه‌ها مي توان شاهد كاستي‌هايي هم در اين برنامه‌ها بود. فراگيرسازي كامل بهترين مكان و شرايط براي همه دانش آموزان نيست. كلاسهاي آموزش عادي حتما و به صورت ويژه داراي برنامه آموزش فردي نمي باشند و ممكن است حضور يك دانش آموز خاص باعث اخلال در آموزش ديگر دانش آموزان شود كه يكي از آسيبهاي بزرگ فراگيرسازي است. معلمان و والدين دانش آموزان عادي نگران اين مسأله هستند كه حضور دانش آموزان استثنايي در كلاسهاي عادي سطح استانداردهاي آموزشي را پائين خواهد آورد.

مشكل ديگر مربوط به خدمات آموزش ويژه و توانبخشي است دانش آموزان استثنايي در شرايط تلفيق از آنها به صورت مفيد بهره مند نيستند. مانند: كاردرماني و گفتار درماني. در ضمن معلمان آموزش عادي معمولا براي كمك به دانش آموزان داراي ناتواني آگاهي كافي ندارند در حاليكه يك معلم و متخصص آموزش ويژه اين دانش را دارد. همچنين روشهاي تدريس در مدارس عادي جوابگوي نيازهاي افراد استثنايي نيست و باعث ركود تحصيلي آنان مي شود.

نتايج پژوهشي كه اخيرا در تهران صورت گرفت, نشان داد دانش آموزان تلفيقي در مدارس عادي با مشكلات خاصي روبرو بودند كه از آن ميان مي توان به كيفيت نامطلوب خدمات معلم رابط, نگرش والدين دانش آموزان تلفيق شده, پائين بودن سطح تحصيلات معلمم عدم رضايت شعلي معلم, سابقه پائين معلم و كمبود خدمات توانبخشي اشاره كرد. اين دانش آموزان در كلاسهاي عادي به ميزان چشمگيري روابط منفي با همسالان خود را تجربه مي كنند و به نظر مي رسد كه در اين موقعيتها مورد غفلت واقع شوند. آنا همچنين از تعداد زياد دانش آموزان در كلاس در رنج مي باشند.

 

وظایف والدین کودکان کم توان در صورت ثبت نام در مدرسه عادی:

-       والدين به احتمال زياد تنها افرادي هتند كه در تمامي سالهاي مدرسه با آموزش و پرورش فرزندشان درگير هستند.

-       والدين از رشد فرزندشان و عوامل ايجاد كننده نيازهاي آموزشي ويژه وي آگاه هستند. آنها عموما مي توانند بگويند كه چه چيزي فرزندشان را برمي انگيزد و چه راهبردهاي آموزشي و مديريتي بيشترين اثربخشي را دارند.

-       والدين به معلمان كمك مي كنند تا درك بيشتري نسبت به برخي ابعاد رفتار فرزندشان به دست آورد.

-       كار كردن با والدين احتمال ثبات اهداف رفتاري را در خانه و مدرسه و فرصتها را براي تقويت رفتارهاي مناسب افزايش دهد.

-       والدين با دخالت نزديك, درك بيشتري نسبت به تحصيلات كودك خود و بينش و اهداف مدرسه به دست مي‌آورند.

-       ارتباط منظم با والدين حس مسئوليت پذيري معلمان را بالا مي برد.

-       اگر كودكان ببينند كه والدين و معلمان آنها با يكديگر كار مي كنند, پيامهاي مثبتي درباره اهميت آموزش خود دريافت مي كنند.

٭ ميزان مشاركت والدين:

5 سطح متفاوت براي مشاركت والدين مشخص شده است:

-       سطح 1: آغاز گاهي دادن: در اين سطح, مدرسه والدين را از برنامه‌ها مطلع مي كند.

-       سطح 2: مشاركت در فعاليتها: در اين سطح, والدين در فعاليتها به ميزان محدودي دخالت داده مي شوند.

-       سطح 3: گفتگو و تبادل نظر: در اين سطح, والدين دعوت مي شوند تا نيازها و اهداف مدرسه يا كلاس را بررسي كنند.

-       سطح 4: مشاركت در تصميم گيري: در اين سطح از والدين درباره نظراتشان در زمان تصميم گيري براي كودكشان سؤال مي شود.

-       سطح 5: مسئوليت داشتن براي عمل: اين بالاترين سطح است كه والدين در مشاركت با مدرسه تصميم مي‌گيرند و در طراحي و ارزيابي بخشهاي برنامه مدرسه دخالت داده مي شوند.

٭ چه چيزي به گسترش مشاركت مؤثر والدین کودکان کم توان و اولیا مدرسه عادی كمك مي كند؟

- ارتباط منظم با والدين به ايجاد روابطي كمك مي كند كه حتي كوچكترين موفقيتها را مي توان ستود و هر مشكلي را آسانتر پيش بيني و سريعتر برطرف كرد.

٭والدين, شريك اصلي آموزش كودكشان هستند. حق مسلم والدين است تا در تصميمات اساسي مربوط به كودكان خود دخالت كنند. والدين كودكان داراي نيازهاي آموزشي ويژه اغلب به حمايت و راهنمايي براي كنترل رفتار چالش انگيز كودكشان نياز دارند. بديهي است زماني كه اين حمايت و راهنمايي فراهم شود كودكان و والدين مي توانند هر دو بهره ببرند.

واژه های کلیدی:برای کودک کم توان حرکتی مدرسه عادی بهتر است یا جسمی حرکتی؟

 

لیست مراکز توانخواهان تهران

، 1- آموزشگاه: احیا/ نام مدیر آموزشگاه:خانم صادقی /تلفن:22402625/ نشانی: ولنجک،بلوار دانشجو،خ عدالت،پلاک8/ نوع آموزشگاه:غیر انتفاعی /جنسیت پذیرش: پسر/ گروه استثنائی: کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی: راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه: 1
- -
2- آموزشگاه: ثمر نام مدیر آموزشگاه: خانم ربیعی/تلفن: 22832198 ـ 22802912/ نشانی:خیابان دیباجی شمالی ، خیابان محمود نوریان ، کوچه پیوست / نوع آموزشگاه:غیر انتفاعی /جنسیت پذیرش:دختر / گروه استثنائی: کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی: راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه:1
- -
3- آموزشگاه:پیروزی /نام مدیر آموزشگاه:خانم خدمتی /تلفن:22667527 ـ 22667353/ نشانی:خ ولیعصر،خ پسیان،خ مقدس اردبیلی،جنب ثبت احوال / نوع آموزشگاه:دولتی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی:کم توان ذهنی / دوره تحصیلی:راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه: 1
- -
4-آموزشگاه : ارشاد/نام مدیر آموزشگاه: آقای مقدم/تلفن:88253991 ـ 88260832/ نشانی:پل گیشا،خ پاتریس،لومومبیا نسیم شرقی / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی: چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی: متوسطه ـ راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه: 2
- – 
5-آموزشگاه آیین زندگی/ نام مدیر آموزشگاه:خانم پارسی /تلفن:44239941/ نشانی: بلوار اشرفی اصفهانی،نرسیده به پل همت،خ پارک شمالی،خ یاس 10 پلاک71/ نوع آموزشگاه: غیر انتفاعی/جنسیت پذیرش: مختلط/ گروه استثنائی:کم توان ذهنی  / دوره تحصیلی:راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:2
- -
6-آموزشگاه: شهید بهشتی/نام مدیر آموزشگاه:خانم بخشی /تلفن:77707026 ـ77299171/ نشانی:فلکه دوم تهرانپارس،خ جشنواره،نبش خ مهران سجده ای / نوع آموزشگاه:دولتی /جنسیت پذیرش: پسر/ گروه استثنائی:کم توان ذهنی / دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه:4
- -
7-آموزشگاه:شهید صیاد شیرازی/نام مدیر آموزشگاه: خانم وارسته/تلفن:22565843 ـ22588488 /نشانی:پاسداران،بعد از بوستان نهم،خ جعفری / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:دختر / گروه استثنائی:چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی / دوره تحصیلی:راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی  / منطقه:4
- -
8-آموزشگاه: امید/نام مدیر آموزشگاه:خانم نجاتی /تلفن:77000110 ـ77306040/ نشانی: جاده دماوند،سه راه آزمایش،جاده تلو،بلوار نور/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:مختلط / گروه استثنائی:چند معلولیتی ـ معلول جسمی حرکتی ـ کم توان ذهنی / دوره تحصیلی:راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:4
- -
9-آموزشگاه: ساریخانی/نام مدیر آموزشگاه:آقای مهدوی /تلفن:44117292 ـ44121001/ نشانی: بلوار فردوس،خ سازمان برنامه جنوبی،خ 18 مرکزی،خ 15 غربی/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: پسر/ گروه استثنائی: چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی / دوره تحصیلی:راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی  / منطقه:5
- -
10-آموزشگاه:شهید اصلانی/نام مدیر آموزشگاه: خانم توکلی/تلفن:44074145 ـ44075833/ نشانی:بلوار فردوس،خ وفاآذر جنوبی،کوچه جنب بانک ملی / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: دختر/ گروه استثنائی:چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی / دوره تحصیلی: راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه: 5
- -
11-آموزشگاه: فراگیران مرزی دختر/نام مدیر آموزشگاه:خانم مقدم /تلفن:88847098 ـ 88988492   ـ88961609/نشانی: خ ایرانشهر شمالی،کوچه ایرانشهر،پ3/ نوع آموزشگاه: غیر انتفاعی /جنسیت پذیرش:دختر / گروه استثنائی:کم توان ذهنی / دوره تحصیلی: راهنمایی ـ ابتدایی / منطقه:6
- -
12-آموزشگاه: رسالت/نام مدیر آموزشگاه:خانم داسچی /تلفن:66921248 / نشانی: خ کارگر ،نرسیده به بلوار کشاورز، خ قدر،بعد از پیام آوران/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:دختر / گروه استثنائی:کم توان ذهنی / دوره تحصیلی: راهنمایی/ منطقه: 6
- -
13-آموزشگاه:شهید زارعی/نام مدیر آموزشگاه:خانم زارعی /تلفن:88845936 ـ  88845937/ نشانی: کریم خان زند،خ خردمند جنوبی،کوچه یگانه،پ11/ نوع آموزشگاه:غیر انتفاعی /جنسیت پذیرش:دختر / گروه استثنائی: کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه:6

- -
14-آموزشگاه:هاتف/نام مدیر آموزشگاه: خانم حاج اکبر/تلفن:88783092 ـ  88873171/ نشانی:خ ولیعصر،بالاتر از پارک ساعی،کوچه ساعی2،کوچه اشکانی،پ16 / نوع آموزشگاه:غیر انتفاعی /جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی: کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه:6
- -

15-آموزشگاه: فراگیران مرزی سبز/نام مدیر آموزشگاه: آقای باقری/تلفن:88825879/ نشانی:خ طالقانی،خ بهارشمالی،روبروی خ کارگر،کوچه مخبرالملک،پ230 / نوع آموزشگاه: غیر انتفاعی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی:کم توان ذهنی / دوره تحصیلی:راهنمایی / منطقه: 7
- -
16-آموزشگاه: پیدایش/نام مدیر آموزشگاه:خانم جنیدی مقدم /تلفن:88403071/ نشانی: خ دکترشریعتی،خ ملک،جنب سازمان بازرسی و نظارت برقیمتها/ نوع آموزشگاه:دولتی /جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی: کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:7
- -
17-آموزشگاه: پیام نو/نام مدیر آموزشگاه: خانم صفوی پور/تلفن:77902999/ نشانی:خ شهیدآیت،خ نوروزی،خ مرادشمس / نوع آموزشگاه:دولتی /جنسیت پذیرش: پسر/ گروه استثنائی: کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:7

18-آموزشگاه: رشد بومهن/نام مدیر آموزشگاه:خانم پازکی /تلفن:76271212/ نشانی: بومهن،پردیس،آب انجیرک،خوابگاه علم و صنعت / نوع آموزشگاه:دولتی /جنسیت پذیرش: مختلط/ گروه استثنائی: کم توان ذهنی ـ ناشنو/ دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه:8
- -
19-آموزشگاه: یادبود/نام مدیر آموزشگاه:آقای مطیعی /تلفن:55710783 55783400/ نشانی:نواب،خ محبوب مجاز،کوچه بیژن صمدیار / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی: کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه:10
- -
20-آموزشگاه:موفق/نام مدیر آموزشگاه: آقای سویزی/تلفن:66616563/ نشانی:16متری امیری ، خ سبحانی ، جنب سینما جی / نوع آموزشگاه:دولتی /جنسیت پذیرش:پسر / گرو استثنائی:کم توان ذهنی / دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:11
- -
21-آموزشگاه: ایمان/نام مدیر آموزشگاه: آقای حسینی/تلفن:55364040 55377488/ نشانی: میدان راه آهن،روبروی ورزشگاه راه آهن،خ رجعتی،کوچه انوشه/ نوع آموزشگاه:دولتی /جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی: چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:11
- -
22-آموزشگاه: اشرفی اصفهانی/نام مدیر آموزشگاه: خانم شاه حسینی/تلفن:66925598/ نشانی: خ جمهوری ،خ حسن نوفلاح/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی:کم توان ذهنی / دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه: 11
- -
23-آموزشگاه:مریم عبیدی/نام مدیر آموزشگاه:خانم موسویان /تلفن:66402665/ نشانی:ولیعصر،پایین تر از چهارراه امام خمینی،کوچه حسابی / نوع آموزشگاه: دولتی /جنسیت پذیرش: ولیعصر،پایین تر از چهارراه امام خمینی،کوچه حسابی/ گروه استثنائی: کم توان ذهنی / دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه: 11
- -
24-آموزشگاه: نیر/نام مدیر آموزشگاه: خانم پالیزگیر/تلفن:66465649 66955120/ نشانی:خ جمهوری،بین خ 12فروردین و اردیبهشت،کوچه فخر/ نوع آموزشگاه:دولتی /جنسیت پذیرش:دختر / گروه استثنائی: چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی/دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:11
- -
25-آموزشگاه:نام مدیر/ آموزشگاه: خانم داور پناه/تلفن:77170011 77170116/ نشانی:تهران نو،چهارراه خاقانی،فلکه آشتیانی،کوچه زینبیه / نوع آموزشگاه:دولتی /جنسیت پذیرش: پسر / گروه استثنائی:کم توان ذهنی / دوره تحصیلی:راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه: 13
- -
26-آموزشگاه:مکتب علی/نام مدیر آموزشگاه:خانم ایمانی مهر /تلفن:33336027/ نشانی:خ پیروزی،چهارصددستگاه /نوع آموزشگاه: دولتی /جنسیت پذیرش: پسر/ گروه استثنائی: کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه: 4
- – 
27-آموزشگاه: مفید/نام مدیر آموزشگاه: خانم عباسی/تلفن:33341583/ نشانی:خ پیروزی،خ شیخ الرییس،پایین تراز میدان چهارصددستگاه،پایین تر ازچهارراه یاس،ک صفوی فر،پ11 / نوع آموزشگاه:دولتی/جنسیت پذیرش: پسر/ گروه استثنائی:کم توان ذهنی / دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه:14
- -
28-آموزشگاه:مطهره/نام مدیر آموزشگاه:خانم اباسینکی /تلفن:33830077 33830010/ نشانی: ترمینال خاوران،بلوار ابوذر،نقشه3،خ مسلم/ نوع آموزشگاه:دولتی /جنسیت پذیرش:دختر / گرو استثنائی: چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی/دوره تحصیلی: راهنمایی/ منطقه:15
- -
29-آموزشگاه: رجائیه/نام مدیر آموزشگاه:خانم کارگردان /تلفن:33149087 33823173/ نشانی:ترمینال خاوران،بلوار ابوذر،نقشه3،خ مسلم / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:دختر / گروه استثنائی: چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی/دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:15 / نام آموزشگاه:رجائیه
- – 
30-آموزشگاه: شهید اتقایی/نام مدیر آموزشگاه:آقای رودگر /تلفن:33888222/ نشانی: جاده سوم شهرری(بلوار شهرزاد) ، ابتدای خیابان شهید ابراهیمی/ نوع آموزشگاه: دولتی /جنسیت پذیرش: پسر/ گرو استثنائی: چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی:راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه: 15
- -
31-آموزشگاه: دکتر شریعتی/نام مدیر آموزشگاه:خانم سهرابی /تلفن:55001063/ نشانی:اتوبان بعثت،خ شهید رجایی،خ ستاره / نوع آموزشگاه: دولتی /جنسیت پذیرش:پسر/ گرو استثنائی: کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه: 16/ نام آموزشگاه:دکتر شریعتی
- -
32-آموزشگاه: میلاد/نام مدیر آموزشگاه:خانم حسن زاده /تلفن:66239626 66307555/ نشانی: افت آباد،بلوار معلم،ایستگاه مدرسه،مجتمع آموزشی انقلاب اسلامی/ نوع آموزشگاه:دولتی /جنسیت پذیرش: دختر/ گرو استثنائی:چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی / دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی  / منطقه: 18

- -
33-آموزشگاه:مهرآئین/نام مدیر آموزشگاه:آقای انصاری /تلفن:66222494/ نشانی: یافت آباد،بلوار معلم،ایستگاه مدرسه،مجتمع آموزشی انقلاب اسلامی/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: پسر/ گرو استثنائی: چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی: راهنمایی/ منطقه: 18
- -
آموزشگاه:ذاکرین/نام مدیر آموزشگاه: خانم قائد/تلفن:66238057 66300777/ نشانی:یافت آباد،بلوار معلم،ایستگاه مدرسه،مجتمع آموزشی انقلاب اسلامی/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: پسر/ گرو استثنائی:چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی / دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی  / منطقه:18
- -
34-آموزشگاه:مهرطلبان/نام مدیر آموزشگاه:آقای علیخانی /تلفن:55825873 / نشانی:جاده ساوه،پاسگاه نعمت آباد،بلوار جوانه، نرسیده به پل هوایی / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی:کم توان ذهنی / دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه: 19
- -
35-آموزشگاه: طلوع/نام مدیر آموزشگاه: خانم حبیبی/تلفن:55872398 55872437/ نشانی: جاده ساوه، پاسگاه نعمت آباد،خ عبدل آباد،انتهای خ لقمان،ک3/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: دختر/ گروه استثنائی:چند معلولیتی ـ کم توان ذهنی / دوره تحصیلی:راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:19
- -
36-آموزشگاه: توانخواهان/نام مدیر آموزشگاه:خانم سهیلا رضا/تلفن: 88685621 88686608 / نشانی: سعادت آباد،پل مدیریت،چهارراه قدس،بلواردریا،خ صرافها،خ 23/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: دختر/ گروه استثنائی:معلول جسمی حرکتی / دوره تحصیلی: متوسطه ـ راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه: 2
- -
37-آموزشگاه:نیمروز/نام مدیر آموزشگاه:خانم حیدری/تلفن: 88274863 88274864 / نشانی: گیشا،انتهای خیابان نوزدهم/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:دخترانه / گروه استثنائی: ناشنوا/ دوره تحصیلی:متوسطه ـ راهنمایی ـ ابتدایی / منطقه:2
- -
38-آموزشگاه: باغچه بان 5/نام مدیر آموزشگاه: خانم ابوالحسنی/تلفن: 22545510 / نشانی:خ کلاهدوز،دیباجی جنوبی،خ سنجابی / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: مختلط / گروه استثنائی: ناشنوا/ دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه: 3
- -
39-نام آموزشگاه:سروش/نام مدیر آموزشگاه:آقای خزائی/تلفن:22575566-7 22575568 / نشانی:پاسداران،بوستان نهم،خ شهید ابراهیمی،روبروی بیمارستان لبافی نژاد / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسرانه / گروه استثنائی:اختلالات رفتاری ـ معلول جسمی حرکتی ـ چند معلولیتی / دوره تحصیلی:متوسطه ـ راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:4
- -
40-آموزشگاه: نرجس/نام مدیر آموزشگاه:خانم سهرابی/تلفن: 22948600 22948583 22955757 / نشانی:رسالت،خ بنی هاشم(مجید افشاری)،بالاتر از تالار ساقدوش،بوستان دهم / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: دختر/ گروه استثنائی: نابینا/ دوره تحصیلی: متوسطه ـ راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه: 4
- -
41-آموزشگاه: باغچه بان 2/نام مدیر آموزشگاه:خانم مشاء زمینی/تلفن: 22514035 22320405 / نشانی:رسالت،خ شهید کرد،خ نهاندست،پلاک 52 / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: دختر/ گروه استثنائی: ناشنوا/ دوره تحصیلی: پیش دانشگاهی ـمتوسطه ـراهنمایی/ منطقه:4
- -
42-آموزشگاه:آیین مهرورزی/نام مدیر آموزشگاه:خانم موسوی نژاد/تلفن:22862247 ـ 22842137 ـ22843643 /نشانی: پاسداران،خ نگارستان 1،پلاک 12/ نوع آموزشگاه:غیر انتفاعی/جنسیت پذیرش:مختلط / گروه استثنائی:اختلالات رفتاری / دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه:4
- -
43-آموزشگاه:امام علی (ع)/نام مدیر آموزشگاه:آقای زارع/تلفن: 44145999 44145888 / نشانی: بلوار فردوس، بعد از شقایق،چهارراه لاله،کوچه 14 شرقی/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی: چند معلولیتیـ اختلالات رفتاری(کلاس های ویژه) ـ/ دوره تحصیلی: راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:5
- -
44-آموزشگاه: پیامبر اعظم (س)/نام مدیر آموزشگاه:خانم پسندیده/تلفن: 44610898/ نشانی: اتوبان همت،بعد از پل ستاری، خیابان کبیری، خیابان بهار، خیابان امام حسین (ع) ، کوچه کوهسار، پ6/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی: / دوره تحصیلی:راهنمایی / منطقه:5
- -
45-آموزشگاه:شهید محبی/نام مدیر آموزشگاه:آقای لواسانی/تلفن: 44072200 44072282 44074666 / نشانی:فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت اله کاشانی،روبروی پمپ بنزین/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: پسر/ گروه استثنائی: چند معلولیتی ـ نابیینا/ دوره تحصیلی:متوسطه ـ راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه:5
- -
46-آموزشگاه: پیک هنر/نام مدیر آموزشگاه:خانم پورزند/تلفن: 88038549 / نشانی: خ سید جمال الدین اسدآبادی،میدان کلانتری،کوچه44،پ4/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: پسر/ گروه استثنائی:اختلالات رفتاری / دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:6
- -
47-آموزشگاه: بهشت/نام مدیر آموزشگاه:خانم امینی/تلفن: 88961609 / نشانی: میدان انقلاب،کارگرشمالی،بعدازچهارراه نصرت،ک شهید عبدی نژاد،پ15/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:دختر / گروه استثنائی: کم توان ذهنی/ دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ 6
- -
48-منطقه:آموزشگاه: هنرستان سید جمال الدین/نام مدیر آموزشگاه:آقای توفیقی/تلفن: 88040650 88030194 /نشانی:خ سید جمال الدین اسدآبادی،میدان کلانتری / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی: ناشنوا / دوره تحصیلی:متوسطه ـ راهنمایی / منطقه:6
- -
49-آموزشگاه:مرکز مشکلات ویژه یادگری1/نام مدیر آموزشگاه:خانم خضرایی/تلفن:88060329 88605689 /نشانی:خ سید جمال الدین اسدآبادی،بین م فرهنگ و کلانتری،نبش35،پ36 / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:مختلط / گروه استثنائی:مشکلات ویژه یادگیری / دوره تحصیلی: ابتدائی / منطقه:6
- -
50-آموزشگاه: مرکز مشکلات یادگیری 2/نام مدیر آموزشگاه:خانم داغستانی/تلفن: 88060329 88605689/نشانی: خ سید جمال الدین اسدآبادی،بین م فرهنگ و کلانتری،نبش35،پ36/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:مختلط/ گروه استثنائی: مشکلات ویژه یادگیری/ دوره تحصیلی: ابتدائی/ منطقه: 6
- -
51-آموزشگاه:باغچه بان 1/نام مدیر آموزشگاه:خانم صاحب جمعی/تلفن:88031500 88042490 / نشانی:خ سید جمال الدین اسدآبادی،میدان کلانتری / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی:چند معلولیتی / دوره تحصیلی:ناشنوا / منطقه:6 
- -
52-آموزشگاه:بشارت/نام مدیر آموزشگاه:خانم خیرخواه/تلفن: 77940181 / نشانی:خ تهران نو،چهارراه خاقانی،خ 105تهرانپارس،نبش خ 120شرقی / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: پسرانه/ گروه استثنائی: اختلالات رفتاری ـ/دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه:8
- -
53-آموزشگاه:نظام مافی/ نام مدیر آموزشگاه:خانم اصلانی/ تلفن: 66637824 / نشانی: بیست متری شمشیری،12متری شهید رعنایی/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:دخترانه / گروه استثنائی: ناشنوا/ دوره تحصیلی:متوسطه ـ راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:9
- -
54-آموزشگاه:اشرفی اصفهانی/نام مدیر آموزشگاه:خانم شاه حسینی/تلفن: 66925598 / نشانی:خ جمهوری ،خ حسن نوفلاح / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی:اختلالات رفتاری / دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه: 11
- -
55-آموزشگاه:حضرت فاطمه زهرا(س)/نام مدیر آموزشگاه:خانم سلگی/تلفن: 33136260 33516564/نشانی:میدان خراسان،خ صفاری،خ شهید علیان / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: دختر/ گروه استثنائی:ناشنوا / دوره تحصیلی: متوسطه ـراهنمایی/ منطقه: 12
- -
56-آموزشگاه:دکتر خزائی/نام مدیر آموزشگاه:آقای فیضی/تلفن: 33900158 33915519 / نشانی:میدان بهارستان ،خ ظهیرالاسلام / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: پسرانه / گروه استثنائی:چند معلولیتی ـنابینا ـ/ دوره تحصیلی: متوسطه ـ راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی/ منطقه:12
- -
57-آموزشگاه:مرکز مشکلات ویژه یادگیری3/ نام مدیر آموزشگاه:خانم عابدینی/تلفن: 55155757 / نشانی:خ شوش غربی،میدان شهید هرندی / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: مختلط / گروه استثنائی:مشکلات ویژه یادگیری / دوره تحصیلی: ابتدایی/ منطقه:12
- -
58-آموزشگاه:باغچه بان 6/نام مدیر آموزشگاه:خانم محمدیان/تلفن: 55317723 55072572 / نشانی:خ شوش شرقی،بلوار آیت اله بروجردی،شهرک سجادیه / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: پسر/ گروه استثنائی: چند معلولیتی ـ ناشنوا/ دوره تحصیلی:ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه: 15
- -
59-آموزشگاه: هنرستان اندیشه/نام مدیر آموزشگاه:آقای قاسمی/تلفن: 33893738 33887435 /نشانی : جاده سوم شهرری، نبش کیانشهر/ نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسر / گروه استثنائی:ناشنوا ـ / دوره تحصیلی:متوسطه ـ راهنمایی / منطقه:15
- -
60-آموزشگاه:حاج قاسم همدانی/ نام مدیر آموزشگاه:خانم اردمه/تلفن:55302860 55062932 / نشانی:خ شوش غربی،تقاطع نوبهار و مرسلی،خ علیرضامرسلی / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:دختر / گروه استثنائی: چند معلولیتی ـ ناشنوا/ دوره تحصیلی: ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه: 16
- -
61-آموزشگاه:پرویز حاج بابایی/نام مدیر آموزشگاه:آقای ناظمی/تلفن: 55052826 55053886 / نشانی:بین فلکه سوم و چهارم خزانه،کوچه شهید یاری / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش:پسرانه / گروه استثنائی: چند معلولیتی ـمعلول جسمی حرکتی/ دوره تحصیلی:متوسطه ـ راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه: 16
- -
62-آموزشگاه:کوشا/نام مدیر آموزشگاه:خانم ملکی/تلفن: 55085553 55085151 / نشانی:خ شهید رجایی،علی آبادجنوبی،انتهای خ 24متری،خ شهید علی فلاحتی / نوع آموزشگاه: دولتی/جنسیت پذیرش: دخترانه/ گروه استثنائی:چند معلولیتی ـ معلول جسمی حرکتی / دوره تحصیلی:راهنمایی ـ ابتدایی ـ پیش دبستانی / منطقه:

 

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران