تشنج خیره شدن :

تشنجي كه به شكل خيره شدن مي باشد.

به طور ناگهاني به نظر مي رسد كه کودک فلج مغزی به حالت سلام کردن مي باشد. تشنج سلام باعث كاهش مختصر هوشياري مي شود كه ممكن است با چشمك زدن يا حركات جويدن توأم باشد. تشنج‌هاي غائب با ابسنس الگوي خيلي مشخصي در نوار مغزي دارند. همچنين تشنج پتي مال ناميده مي شود

تشنج سلام :

 , تشنجي كه به نظر, خم شدن شديد از كمر يا تعظيم كردن مي رسد مي باشد. تشنجهاي سلام مشخصه اسپاسم هاي نوزادي هستند

 تشنج اتونيك :

تشنجي كه در آن کودک فلج مغزی به طور ناگهاني تون و قدرت عضلاني را از دست مي دهد و اگر حمايت نشود, زمين مي خورد. همچنين حمله افتادن  يا تشنج افتادن نيز ناميده مي شود. اتونيك به معني كاهش يا فقدان تون و قدرت عضلاني مي باشد

.

 تشنج خودكار(غير ارادي):

شكلي از تشنج جزئي پيچيده است كه با حركات خود به خودي و غير ارادي در کودک فلج مغزی مشخص مي شوند كه اين حركات ناخودآگاه بوده و ممكن است كه شبيه حركات تكراري ساده يا توالي پيچيده حركات به ظاهر طبيعي, يا تقريبا حركات هدفمند باشند.

تشنج گراندمال :

شكلي از صرع كه با تشنجهاي تونيك- كلونيك مشخص مي‌شود. شامل دو فاز مي باشد: فاز تونيك كه در آن بدن شروع به سخت يا سفت شدن مي كند و فاز كلونيك كه در آن پرش و لرزش كنترل نشده وجود دارد. تشنجهاي تونيك- كلونيك ممكن است با اورا شروع  شود يا نه و اغلب به دنبال آن با سر درد, گيجي و خواب آلودگي در کودک فلج مغزی توأم باشد.

گراندمال در زبان فرانسوي به معني بيماري بزرگ مي باشد و در مقابل نوع ديگري از صرع كه به نام پتي مال شناخته مي شود.

توجه داشته باشید انجام کاردرمانی ،گفتاردرمانی و فیزیوتراپی در کودکانی که تشنج دارند حتما بایستی با تجویز پزشک انجام کردد و مستلزم رعایت احتیاطات تخصصی است تیم توانبخشی موسسه ایران با بهره گیری از متخصصین مجرب در این زمینه آماده همراهی با شما عزیزان میباشد تلفن 66596151

 تشنج كلونيك :

تشنجي كه در آن انقباضات كلونيك در کودک فلج مغزی  وجود دارد به همراه لرزش و تكان تمام بدن, اما بدون فاز تونيك ابتدايي باشد.

 تشنج جزئي پيچيده :

شكلي از تشنج جزئي كه در خلال آن شخص فلج مغزی هوشياري يا آگاهي خود را از دست مي دهد. بيمار واقعا بيهوش نمي شود و ممكن است كارهايي به پيچيدگي و سختي راه رفتن, صحبت كردن و يا رانندگي كردن را انجام دهد. بيمار ممكن است اختلالات فيزيكي, حسي و تفكر داشته باشد. هنگاميكه تشنج تمام مي شود, بيمار هيچ خاطره‌اي از اين فعاليتها ندارد.( هيچ يك از اين فعاليتها را به ياد نمي آورد.)

تشنج قيبريل(فبريل):

تشنجي كه به دنبال افزايش سريع دماي بدن در کودک فلج مغزی رخ مي دهد. تشنجهاي فيبريل در كودكان و نوزادان شايع هستند و خوشبختانه, معمولا از اهميت چنداني برخوردار نيستند.

 تشنج جزئي:

تشنجي كه فقط يك قسمت از مغز  کودک فلج مغزی را تحت تأثير قرار مي دهد. علائم به محل درگيري بستگي دارد. يك بخش از بدن يا چند بخش محدودي از يك قسمت ممكن است شروع به لرزش غيرقابل كنترل كنند. تشنجهاي جزئي ممكن است شامل (باعث) چرخش سر, حركات چشم, با لبها صدا درآوردن يا ملچ ملچ كردن, حركات دهان, آبريزش دهان, انقباضات ريتميك عضله در يك قسمت بدن, حركات به ظاهر هدفمند بي حسي يا كرختي غير طبيعي, حس خارش يا سوزش و حس خزيدن روي پوست شوند.

تشنجهاي جزئي همچنين مي توانند باعث اختلالات حسي مثل بو يا صداي چيزي كه وجود ندارد يا طغيان احساسات شود. هر چند ممكن است بيمار احساس گيجي كند, اما هوشياري خود را از دست نداده است. همچنين اين تشنج با عنوان تشنج كانوني يا تشنج محلي نيز شناخته مي شود.

تشنج كانوني حركتي(حركتي- كانوني):

تشنج جزئي ساده با تمركز روي فعاليت حركتي مي باشد(بيشتر روي فعاليت حركتي اثر مي كند). ممكن است اسپاسم يا كلونوس يا لرزش يك عضله يا گروه عضلاني در کودک فلج مغزی وجود داشته باشد و ممكن است متمركز باقي بماند يا بعدا تا عضلات مجاور گسترش پيدا كند مانند تشنج جاكسونين.

تشنج جاكسونين:

شكلي از صرع شامل تناوب يا وقفه مختصر در حركات, احساسات يا عملكرد عصب به علت فعاليت الكتريكي غير طبيعي در يك ناحيه خاص از مغز کودک فلج مغزی مي باشد. اين نوع از تشنجها معمولا هيچ تغييري در هوشياري يا آگاهي ندارد. آنها ناپايدار و زودگذر هستند.

تشنج ميوكلونيك:

تشنجي كه با حركات لرزشي, تند و سريع (ميوكلونيك) عضله يا گروه عضلاني در بدن کودک فلج مغزی , بدون از دست دادن هوشیاري مشخص مي شود.

تشنج پتیمال:

شكلي از صرع با انحراف يا زوال خيلي مختصر و ناخودآگاه با بي خبر از هوشياري است. تشنج پتي مال باعث از دست دادن كوتاه هوشياري يا آگاهي  در کودک فلج مغزی كه مي تواند با چشمك زدن يا حركات دهان مثل كشيدن, فشردن و پيچيدن دندانها توأم باشد.

تشنجهاي پتي مال ظاهر يا الگوي مشخصه‌اي زيادي در نوار مغزي دارند. تشنجهاي پتي مال (به زبان فرانسه بيماري كوچك) به عنوان تشنجهاي غائب شناخته مي شوند. تشنجهاي پتي مال به شكل خيره شدن مي باشد و به نظر مي رسد كه فرد به طور ناگهاني غائب ( مي باشد.

*تعريف سلام(: در زمينه پزشكي, تشنجي كه به نظر, خم شدن شديد از كمر يا تعظيم كرد مي رسد مي باشد. تشنجهاي سلام مشخصه اسپاسم هاي نوزادي هستند.

 

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران